ÖLÇÜM ve DEĞERLENDİRMELER

WISC-R, 6-16 yaş arasındaki çocukların zihinsel seviyelerini ölçmek için kullanılır. Sözel ve Performans olmak üzere iki ana alt ölçeği bulunur. Bu alt ölçeklerde çocuğun, kalıcı bilgi edinme, aritmetik-matematik becerisi, soyut düşünme, akıl yürütme, kelime bilgisi ve sözel ifade, kısa süreli işitsel dikkat, görsel hafıza ve görsel dikkat, görsel analiz ve sentez yeteneği, tepki ve çalışma hızındaki güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi verir.

WISC-R`ın 4,5-6 yaş arasındaki çocuklar için geliştirilmiş şeklidir. Okul öncesi çocukların zekalarını ölçmeyi amaçlamaktadır. Sözel ve Performans olmak üzere iki ana alt ölçeği bulunur. Bu alt ölçeklerde çocuğun, kalıcı bilgi edinme, aritmetik- matematik becerisi, soyut düşünme, akıl yürütme, kelime bilgisi ve sözel ifade, kısa süreli işitsel dikkat, görsel hafıza ve görsel dikkat, görsel analiz ve sentez yeteneği, tepki ve çalışma hızındaki güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi verir.

Tüm yaş gruplarına uygulanabilen bir testtir. Test, mürekkep lekelerinden oluşmuş 10 kart içermektedir. Bu 10 kart, Hermann Rorschach`nın yüzlerce kart içerisinden son olarak tayin ettiği 10 karttır. Bu seçimlerdeki temel hedefi ise kartların hem çok somut hem de tam olarak ne olduklarını göstermemesidir. Her kart kendi içerisinde şekil, renk, hareket ve gölge içermektedir. Kartlarda beden imgesine, nesne ilişkilerine ve kişiler arası tasarımlara gönderme yapılmaktadır. Bilinç dışı süreçleri analiz etmemizi sağlar. Kişinin davranışları ve ruhsal yapısı ne derece kendi yaş dönemine uygun olduğu, kendine özgü çatışmaları ne ve bu çatışmalarla baş etmek için hangi savunma yöntemlerini kullanmış olduğu belirlenir. Kişiden elde edilecek test bilgileri onun psikolojik danışma çalışmasında önemli bir malzeme olacaktır.

CAT projektif bir test olup, 3-10 yaş arasındaki çocuklara bireysel olarak uygulanır. Testte, çocukların kendilerini hayvan figürleri vasıtasıyla başı ve sonu olan hikayeler anlatarak ifade etmeleri amaçlanmaktadır. Bilinç dışı süreçleri analiz etmemizi sağlar. Çocuğun davranışlarının ve ruhsal yapısının ne derece kendi yaş dönemine uygun olduğu; kendine özgü çatışmaları ne ve bu çatışmalarla baş etmek için hangi savunma yöntemlerini kullanmış olduğu belirlenir. Çocuktan elde edilecek test bilgileri onun psikolojik danışma çalışmasında önemli bir malzeme olacaktır.

TAT, 9 yaş üstü bireylere uygulanabilen projektif yaklaşımlı sözel bir testtir. Bireysel olarak uygulanır. 1935 yıllarında Murray tarafından geliştirilmiştir. 41 karttan oluşan testte erkekler ve kadınlar için ayrı resimler, bir de boş kart vardır. Birey her resme ilişkin başı ve sonu olan, konulu bir öykü anlatır. Bilinç dışı süreçleri analiz etmemizi sağlar. Kişinin davranışları ve ruhsal yapısı ne derece kendi yaş dönemine uygun olduğu, kendine özgü çatışmaları ne ve bu çatışmalarla baş etmek için hangi savunma yöntemlerini kullanmış olduğu belirlenir. Kişiden elde edilecek test bilgileri onun psikolojik danışma çalışmasında önemli bir malzeme olacaktır.

Young, her birey için toplam beş evrensel ihtiyaç alanının olduğunu ileri sürerek, bu ihtiyaçların karşılanmaması durumunda yetişkinlerde ortaya çıkan 18 uyumsuz şema alanını tanımlamıştır. Şema, çevremizde olup biteni yorumlayıp, uyum sağlayarak, yaşamın gereklerini yerine getirebilmek için kullandığımız zihinsel bir yapıdır. Şemalar bebeklikten başlayarak gelişir ve yaşam boyu sürerler. Aslında Şema terimini, Erken Dönem Uyum Bozucu Şema kavramının yerine kullanırız. Yaşam boyu çevremize uyum sağlamakta kullandığımız tüm düşünsel yapılar şemalara bağlı olarak gelişir. 10-16 Yaş Çocuk ve Ergenler İçin Erken Dönem Uyumsuz Şema Ölçekler Takımı (ÇEŞÖT) kuramsal temelini Young’ın Şema Terapi Kuramından almaktadır.

ÇEŞÖT, Olcay Güner tarafından geliştirilen (2013), çocuk ve ergenlerdeki şemaların belirlenmesine yönelik öz bildirime dayalı bir ölçektir. Güner, bu çalışmasında Young’ın teorisinde bulunan 18 alandan 15’ini tespit etmiş ve 97 madde, 15 alt boyuttan oluşan 10-16 Yaş Çocuk ve Ergenler İçin Erken Dönem Uyumsuz Şema Ölçekler Takımı (ÇEŞÖT)’nı klinik kullanıma kazandırmıştır.

16PF - KİM Kişilik ve Meslek Yönlendirme Envanteri, 11-22 yaş arası gençlere yönelik olarak geliştirilmiş bir kişilik envanteridir. 16 PF-KİM okul sistemi içinde, dikkat sorunu, dürtüsellik, alkol ve madde bağımlılığı eğilimi, davranım bozukluğu, depresyon, içine kapanıklık gibi alanlarda sorunlar yaşayan, gerek akademik alanda gerekse sosyal alanda çok zorlanabilecek çocukların ortaya çıkarılmasında son derece güvenilir bir ölçektir. Risk altında olan çocukların bu şekilde taranabilmesi, okul sistemi içinde erken müdahale olanağı tanıması açısından büyük önem taşımaktadır. 16PF - KİM Kişilik ve Meslek Yönlendirme Envanteri; ergenlere okul, aile veya kişisel sorunlarıyla ilgili olarak verilen danışmanlık hizmetlerinde, ergenlerin kariyer planlarının oluşturulmasında, kendi kişilik yapılarına uygun mesleklerin belirlenmesinde, okul psikologlarının ve rehber danışmanların bireysel ve grup müdahale programları oluşturma süreçlerinde kullanılmaktadır. İlk Kariyer Seçimi, Eğitim Hayatına Uyum Sağlama, Kişisel ve Sosyal Alanda Yaşanan Zorluklar, Gelişim Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar gibi kişiliğin önemli rol oynadığı alanlarda kullanılabilecek etkili bir ölçüm aracıdır.

İlişki dinamiklerini ve çocuğun aile içinde kendini nasıl gördüğünü ve ailesini nasıl algıladığını değerlendiren bir testtir.

2.5-6 yaş arasındaki çocukları gelişimsel olarak değerlendirmek için kullanılır. Gelişim ve olgunlaşma sürecindeki aşamalar için elde edilmiş normlara göre çocuğun görsel algı gelişimi değerlendirilir.

Bender Gestalt Görsel Motor Testi, 5-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanan test görsel motor algılamayı ölçmeyi amaçlamaktadır. 9 geometrik şeklin kopya edilmesi şeklinde uygulanan test, öğrenme bozukluğunu, görsel algılama bozukluğunu ve organik yönlü sorunları belirlemek için uygundur.

7-9 yaş arasındaki çocuklara uygulanan test, çocuğun çizdiği resim üzerinden zeka gelişimini ölçmeyi amaçlamaktadır.