Ebeveynler Boşanma Sürecinde Nasıl Hareket Etmeli?

İYİ BİR BOŞANMA KÖTÜ BİR EVLİLİKTEN DAHA İYİDİR 

Nedir bir insanı nikah defterine attığı imzayı boşanma dilekçesine atmaya götüren neden? Tek bir bakış, tek bir söz, tek bir hareket?.. "Genelde tek bir sebebi olmaz" Evlilik ilişkisi yavaş yavaş bozulur, kalitesini kaybeder. Küçük, aslında önemsiz davranışlar çok önemli hale gelir. Sevgi, yakınlık, güven ve saygı gibi olumlu duygular etkinliğini kaybeder.  Çoğu zaman değerler ve amaçlar farklılaşır. Bunun sonucunda aynı ev içinde farklı yaşam stilleri ortaya çıkar. 

Uygun zaman   

Boşanma sürecinde uygun zaman seçmek adına herkese uygun bir reçele yoktur. Bu durum kişilerin sosyal yapılarına, mesleklerine, kişilik yapılarına, aile yapılarına, yetiştirilme tarzlarına göre değişir. Bazen karar verme süreci çok uzun zaman alabilir. Ama genelde bu düşünceler her iki bireyde aynı zamanda başlar ve bu davranışlarla verilmiş olur.  Peki ya çocuk...   

Bazen evlilik kötü gitse de çocuğun biraz büyümesi beklenir. Bu 'biraz'ın ne kadar süre olduğunu kestirmek epey güçtür. Üstelik çocuk belli bir yetişkinlik düzeyine erişene kadar onu kötü giden bir evliliğin içine hapsetmek yanlıştır. Boşanmaya karar vermek için çocuğun belli bir yaşa gelmesini beklemek gerekmez. Eğer evlilik hayatında şiddetli geçimsizlik varsa bu ortam çocuklara daha fazla zarar verebilir. 

Boşanmayı anlatma dili   

Boşanma sadece çocuk için değil, ebeveynler için de ciddi stres yaratır. Aile olmanın parçası olan evin bundan böyle ayrılacağı kararını çocuğa açıklamadan evi ayırma yoluna gidilmemelidir. Çocuğa boşanma kararı birlikte açıklamalıdır. Boşanma sürecinde çocuklara en fazla zarar veren ve yaralayan durumun çocuklara olayların anlatılmamasıdır. Boşanma veya ayrılık  kararı çocuğa açıkça söylenmez ve bir anda anne veya baba evi terk ederse, çocukların boşanma olayından en fazla kendilerini sorumlu tuttuklarına, "Ben yaramazlık yaptığım için annem/ babam gitti" şeklinde kendilerini suçlarlar. Boşanma karan verildikten sonra anne ve babanın birlikle bu karan çocuklarına aktarmaları; sakin ve kontrollü bir şekilde, ortak bir dil kullanarak anlatmaları; başaramadıkları takdirde ise bir uzmandan yardım almaları gerekmektedir.  

Anne ve babanın ortak dil ve tutum içerisinde olması, çocuğun onlara duyduğu güvenin devamına yardımcı olacaktır. Boşanma ile birlikle anne ve baba olma görevlerinin değişmediği, bu kararın verilmesinin onlarla ilgisi olmadığını açıklamalıdırlar. 

Ayrılık kararını çocuğun yaş durumuna en uygun cümlelerle açıklamak, anne ve baba olarak sorumluluklarınızın değişmediğini, her zaman onu seveceğinizi hissettirmek, görüşme düzeninizin nasıl olacağına hep birlikte karar vermek, çocukların bu süreçteki taleplerini hassas karşılamak gerekir. 

Görüşmelerin düzenli olması da çocuk da güven duygusunu arttırır. Boşanmasının ilk dönemlerinde ebeveynler çocukların üzerine çok fazla düşerler; daha sonra normal yaşamlarına devam ederler.   Bu durum çocuklarda hayal kırıklığı yaratır. 

Ayrıca anne ve babalar kendi aralarındaki sorunları çocuklarının önünde konuşmamaya özen göstermelidirler. 

Ne Söylemeli? 

Bu bilgilerden yola çıkarsak, çocuğa karşı kullanılabilecek en doğru cümlelerin, "Biz boşanıyoruz ve evlerimizi ayınyonız ama senin annen ve baban olmaya, seni sevmeye devam edeceğiz" benzeri olması gerektiğini söyleyebiliriz. Boşanma anne babalıktan bir vazgeçiş değil; eş olmaktan vazgeçmektir. Ve gerçekten de boşanmadan sonra annenin anneliğe, babanın da babalığa devam etmesi  önemlidir. 

Anne ve babalar birbirinin yerini tutamaz. Babası tarafından terk edilen bir erkek çocuk, kendisini şekillendirmeye yardımcı olacak modelini de kaybediyor. Bir erkek veya gelecekte baba olmakla ilgili bilgileri yeterince edinemiyor. Sonucunda da davranışlarını kontrol etmek, sorumluluklarını yerine getirmek konusunda isteksiz davranabiliyor. 

Verilen söz tutulmalı   

Boşanma sürerinde çocukların ebeveynler arasında aracı olarak kullanılmaması önemli. Çocuklara verilen sözlerin tutulması da... Eğer baba çocuğuna cumartesi 12.00 için görüşme sözü verdiyse, çocuk o saatte babasını görmelidir. Anne ve babalar ayrılsalar da anne baba kalacaklardır. Bu nedenle birbirleriyle düzgün ilişki içinde olmaları, konuşmaları çok önemlidir. Boşanma sürecindeki öfkeler bir kenara bırakılıp; çocuklar için sağlıklı ilişki kurmaları çok önemlidir.