Grup Danışmanlığı

İnsanlar doğdukları andan itibaren başka insanlarla etkileşim içindedirler. Bu süreç doğal bir şekilde gelişir. Ancak bazı çocuk/gençler için bir grubun içinde kendini kontrol etmek, duygularını karşısındakilere doğru ifade edebilmek, karşısındakilerden gelen sözel ya da bedensel mesajları fark edebilmek diğer kişilere göre daha zordur. Grup çalışmaları, çocuk/gencin kendi duygularını fark etme, kendini keşfetme, farkındalık kazanma gibi çalışmaları hedeflemektedir.

 

Bu amaçlardan yola çıkarak yapılan grup danışmanlıklarında şu teknikler kullanılmaktadır:

-Kognitif Davranışçı Teknikler

-Çözüm Odaklı Yöntem ve Teknikler

-Öğrenme alanlarının geliştirilmesine yönelik özel eğitim çalışmaları

 

Özel eğitim gruplarında, dikkat kontrol sistemi, hafıza sistemi, dil sistemi, mekansal düzenleme sistemi, sosyal düşünme sistemi gibi öğrenme sistemlerine yönelik geliştirici çalışmalar yapılmaktadır.